Kontakt

Formand:
Anne Kirsten Buur
annekirstenbuur@gmail.com

Kasserer:
Troels Ladefoged
troels.samsoe@gmail.com

Øvrig bestyrelse:
Lis Nymark
Karl-Henrik Kristensen
Hanne Korsby
Ole Kæmpe
Jacques Rahr

Suppleant:
Anne Buhl


Bank: 6260 1303548  
MobilePay: 489581